Tillbaka till Hem & Terapiformer
Homeopati

Homeopati är en gammal läkeprincip som tar hänsyn till hela människan.
I stället för att behandla symtomen, stärker homeopatin kroppens eget försvar och själv-
läkningsförmåga.

Homeopatin bygger på den uppfattningen som redan "medicinens fader" Hippokrates
företrädde att lika botar lika. Men det var först vid 1800-talets början som denna teori
omsattes i praktik på ett organiserat sätt av den tyske läkaren Samuel Hahnemann
(1755 - 1843).

Hahnemann upplevde att han som läkare med de då gängse behandlingsmetoderna ris-
kerade att skada patienterna mer än att gagna dem. Hans målsättning var att finna en
metod för att bota människor på ett skonsamt och biverkningsfritt sätt.

Homeopatiska läkemedel framställs genom en speciell potenseringsprocess av substanser
från växt- och djur- och mineralriket.
Bland alternativa behandlingsformer är homeopatin den största i Europa. 40% av de hol-
ländska läkarna och drygt 30% av tyska och franska läkare använder sig av homeo-
patiska mediciner.

I Storbrittanien har homeopatin en stark ställning. Där finns f n fem homeopatiska sjuk-
hus. I Sverige har homeopatin länge fört en tynande tillvaro. Men homeopati är fram-
tidens medicin. Det finns idag många hundra kliniska studier, publicerade i ansedda medi-
cinska tidskrifter som visar att homeopatisk behandling har effekt mot många sjukdomar.

Enligt homeopatins synsätt är en sjukdom ett uttryck för en obalans hos individen.
Är kroppens eget försvar tillsäckligt starkt klarar människan att återfå balans och bli frisk
på egen hand. Är däremot kroppens försvarsmekanism försvagad behövs yttre hjälp för
att återfå balans och bli frisk.

Målsättningen med den homeopatiska behandlingen är att "knuffa igång" kroppens egen
självläkningsförmåga. Genom att stimulera kroppen på ett milt sätt, vid ett eller flera
tillfällen, uppnås balans, så att resultatet blir en frisk människa. Homeopater behandlar
människor med de flesta sjukdomar, fysiska såväl som psykiska. Både akuta och kroniska
sjukdomar behandlas.

Allt fler sjukdomar börjar vara resistenta (motståndskraftiga) mot de flesta västerländska
mediciner, på grund av att man inom den "traditionella sjukvården" bara försöker ta bort
symtomen och inte försöker komma tillrätta med de grundläggande störningarna i krop-
pens balans. Mer än 40.000 människor i Sverige blir varje år inlagda på sjukhus för bi-
verkningar av sina traditionella mediciner, en samhällskostnad som motsvarar ungefär
650 miljoner kronor varje år.

Upp

Kinesisk Ljusakupunktur - Moxaljus

Kinesisk Ljusakupunktur - Moxaljusbehandling

Akupunktur utan nålar med Moxaljus.

Det bygger på den flertusenåriga kinesiska hälsofilosofin om att förebygga sjukdom ge-
nom att tillföra energi till kroppen och att obalans i energisystemet är orsak till de flesta
sjukdomstillstånd.

Behandlingen sker med ett speciellt ljus som kallas moxaljus. Ljuset verkar på cellnivå och
påverkar kroppens elektromagnetiska transportsystem.

Målet med moxabehandling är att balansera kroppens energisystem och att aktivera
kroppens egen förmåga till självläkning. Människan kan bli frisk och stark av sin egen
inneboende självläkande förmåga om hon bara får de rätta impulserna.

Exempel på olika behandlingsområden:
Utbrändhet, migrän, yrsel, rygg/axel- och nackvärk
Idrottsskador (muskel-, sen- och ledinflammationer, svullnader, tennisarm etc)
Ofrivillig barnlöshet, mensbesvär, övergångsbesvär, mag- och tarmbesvär.
Cirkulationsproblem, psoriasis och eksem
Astma och luftvägsproblem

Upp

Öronljus (Otosan behandling)

Denna behandling bygger på en urgammal metod som i årtusenden utförts med brinnande
vaxrör.

Behandlingen motverkar besvär som mellanöreinflammation, bihåleinflammation, tinnitus,
Menieres sjukdom, eksem i mellanörat och tryckutjämningsproblem.

Värmen som stiger orsakar en trycksänkning och därmed en skorstenseffekt i den nedre
delen av konen. Värmen ökar blodcirkulationen i örat och mjukar upp vaxet. Undertrycket
löser upp vaxproppar, skräp och avlagringar i örongången vilka sugs upp i konen.
Tilltäppta porer friläggs och återställer det rätta trycket i trumhinnan.

Behandlingen ger en känsla av välmående och psykisk avslappning. Metoden är naturlig
för att sköta sin öronhygien riskfritt. Denna preventiva metod ger en känsla av välbe-
finnande och lindring av öronproblemen redan efter första behandlingen.

Många människor försöker avlägsna vaxproppar med överdriven rengöring eller bomulls-
topps. Dessa metoder är inte så bra, eftersom vaxet kan pressas längre in i örongången,
blockera den helt och riskera skador på det extremt känsliga membranet i trumhinnan.
Detta kan öppna vägen för bakterier att ta sig in till mellanörat och orsaka allvarliga in-
fektioner. Känslan av att örat är tilltäppt uppstår ofta vid flygning, dykning, höjdför-
ändringar och tryckförändringar, vilket kan elimineras av öronljusbehandlingen.

Otosan är en smärtfri, ofarlig behandlingsmetod som inte ger biverkningar. Metoden kan
med fördel användas mot besvär som mellanöreinflammation (akut eller kronisk), bihåle-
inflammation, öronsus, eksem i örongången och tryckutjämningsproblem.

Under en OTOSAN behandling blir örats reflexpunkter (auricularzoner) indirekt stimule-
rade, något som ger en positiv effekt och en avslappnad skön känsla i hela kroppen.

Oljan är en viktig del av Otosan-behandlingen. Ingredienserna är baserade på
traditionella örtmediciner. Otosan olja är framställd av mandelolja och en blandning av
eteriska oljor som har perfekta egenskaper för ändamålet.

Upp

Bioresonansterapi

Har du astma, allergi eller någon överkänslighet så är bioresonansterapi något att prova.

Allergi är kroppens reaktion på ett ämne som vi inte tål eller är överkänslig mot.
Kroppens celler har olika frekvenser, precis som allt annat i naturen. När vi utsätts för
ett allergiframkallande ämne börjar cellerna svänga efter ett visst mönster för att för-
svara sig. Dessa svängningar kan orsaka besvär som tex utslag, nässelfeber, snuva,
klåda, huvudvärk eller magproblem.

Vi registrerar de störande svängningarna med en elektromedicinsk utrustning som kallas
Bicom (Biological Computer), via elektroder som placeras bla i händerna.
Bicom apparaten spegelvänder dessa svängningar och för tillbaka dem till kroppen.
Det kan också liknas med två vågor som möts i havet tar ut varandra. Lika botar lika.

Behandlingen är smärtfri och mycket effektiv vid olika typer av allergier.
Funderar du på att sluta röka eller snusa är bicom till stor hjälp.

Läs mer om Bioresonansterapi>>
Upp

Detoxfotbad

Avgiftande fotbad

Avgiftande fotbad.

Vi utsätts dagligen för en mängd kemikalier inte bara genom maten vi äter utan även via
luft och vatten. En kropp som belastas med mycket tungmetaller och andra gifter har
svårt att avgifta sig själv, vilket kan resultera i en mängd kroniska sjukdomar.

Med hjälp av ny teknik och gammal kunskap kan vi nu erbjuda ett avgiftande fotbad, ett
enkelt och smärtfritt sätt att få ut slaggprodukter ur kroppen.

Läs Aftonbladets artikel>>
Upp